Bolt Anchor

  • Anchor Bolts For Fixing Bracket

    Bolt Anchor Për fiksimin e kllapës

    Bulonat e zgjerimit të ashensorit ndahen në bulona të zgjerimit të zorrës dhe bulona zgjerimi të riparimit të automjeteve, të cilat në përgjithësi përbëhen nga vida, tuba zgjerimi, rondele të sheshtë, rondele pranvere dhe arrë gjashtëkëndore. Parimi i fiksimit të vidës së zgjerimit: përdorni shpatin në formë pykë për të promovuar zgjerimin për të gjeneruar forcë lidhëse fërkimi për të arritur efektin fiks. Në përgjithësi, pasi buloni i zgjerimit të futet në vrimën në tokë ose mur, përdorni një çelës për të shtrënguar arrë në bulonën e zgjerimit në drejtim të akrepave të orës.