Shkallë lëvizëse

  • Indoor And Outdoor Escalators

    Shkallë lëvizëse të brendshme dhe të jashtme

    Shkallë lëvizëse përbëhet nga një rrugë shkallë dhe parmakë në të dy anët. Komponentët e tij kryesorë përfshijnë hapa, zinxhirë tërheqës dhe dhëmbëzorë, sisteme udhërrëfyese hekurudhore, sisteme kryesore transmetimi (përfshirë motorët, pajisje ngadalësuese, frena dhe lidhje transmetimi të ndërmjetëm, etj.), Gishta drejtues dhe rrugë shkallë.